Vědeckotechnický park Brno-Jih | Založte vlastní firmu a staňte se úspěšnými | Podnikatelský inkubátor Brno-Jih

O projektu

Cílem projektu Business Angels Club Start-up je sdružovat jednotlivé Business Angels,   zprostředkovávat kontakty na začínající inovační firmy, poskytovat služby spojené s přípravou podnikatelských záměrů a prezentací firem pro vstup a investice Business Angels, zvýšit informovanost a povědomí o možnostech podpory začínajících firem pomocí Business Angels a organizovat setkání inovačních firem a investorů.

Přínosem projektu je podpora vzniku a rozvoj inovačních firem v ranné fázi zaměřených zejména na vývoj a uplatnění nových technologií, výrobků a služeb na trhu zejména z řad studentů vysokých škol.

Sídlo projektu je v podnikatelském inkubátoru Brno-Jih, s pobočkami ve Zlíně, Břeclavi, Svitavách a Ostravě. Řešením projektu dojde k významné osvětové činnosti této formy financování firem a podpory vzniku řady nových inovačních firem.

Projekt je realizován z důvodu vysoké poptávky po financích začínajících inovačních firem. Cílem projektu je zprostředkovat kontakty mezi BA a inovačními firmami a připravit firmy na vstup investorů.

Business Angels Club Start-up vznikl jako projekt programu PROSPERITA č. 5. 1. PP01/028 
 
Kdo je Business Angel

Business Angel, nebo-li privátní investor, přináší kapitál potřebný na rozvoj rychle rostoucích společností nebo nově založených firem. Investice je obvykle aktivní, přičemž investor chce být zainteresován v podniku, do kterého investoval a to buď přímo nebo jako mentor.

Investice je realizována spíše formou základního jmění společnosti (přímé investice) než půjčky, která by musela být zaplacena spolu s úrokovou sazbou.

Standardně je primárním cílem privátních investorů finanční zhodnocení vložených investic v definovaném časovém horizontu. Nicméně v tomto případě se nejedná o pouhé finanční důvody, ale také o nefinanční motivaci, kterou může představovat například možnost podílet se na rozvoji firmy, vytváření obchodního procesu nebo záliba v provádění neformálních investic.

Klíčové faktory, které posuzuje investor při procesu rozhodování o financování:
 
obr
  • Profesionalita a odborné zkušenosti podnikatele a managementu
  • Konkurenční výhody nebo unikátní prodejní argumenty produktu nebo služby
  • Vlastnosti, trend a růstový potenciál tržního segmentu
  • Možnosti návratnosti vložených investic v časovém horizontu
  • Možnosti konvergence mezi vlastnostmi managementu, možností podnikání, zkušenostmi privátního investora a preferencí investice
V případě zájmu o investora je vhodné si zodpovědět následující otázky:
 
  • Má moje podnikání potenciál dosáhnout podstatného růstu obratu a zisku v průběhu následujících 3 až 5 letech?
  • Jsem ochoten přijmout do společnosti dalšího partnera?
  • Jsem schopen prezentovat případným investorům, že moje podnikání má unikátní prodejní argumenty nebo komerční výhody, které rozlišují mé produkty/služby od konkurence?
  • Mám ujasněno kvůli čemu hledám kapitál privátního investora (business angel) a k čemu bude tento kapitál použit?
  • Jsem připraven akceptovat vstup investora do managementu?
Business Angels Club Brno nabízí také profesionální podporu s přípravou podnikatelského záměru, projektové dokumentace a aktivní asistenci v celém procesu vyhledávání investora, definici smluvních podmínek a realizaci investice.

Co by měl obsahovat podnikatelský plán?

Shrnutí investičního záměru
Úvod
Koncept a produkt/služba
Klíčové informace o projektu/společnosti
Cíle
SWOT analýza
Strategie a plány (marketing, prodej, distribuce, atd.)
Finanční indikátory
Hypotézy rozvoje
Hypotézy financování

V případě zájmu o další informace ohledně přípravy potřebné projektové dokumentace nás kontaktujte mailem nebo telefonicky.